Un gest per la Llengua

Un gest per la llengua. Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Acció per donar a conèixer la llengua catalana a personalitats del món de la política, ciència, música… que visiten Catalunya. Un follet explicatiu, un joc de targetes amb frases formals i informals traduïdes al català que el visitant pot utilitzar en les seves exposicions públiques i un reproductor MP3 amb les gravacions
    /// Acción para dar a conocer la lengua catalana a personalidades del mundo de la política, ciencia, música,… que visitan Catalunya. Un folleto explicativo, un juego de tarjetas con frases formales e informales traducidas al catalán que el visitante puede usar en sus exposiciones públicas, i un reproductor MP3 con las grabaciones

disseny gràfic / diseño gráfico: anna jordà
projecte / proyecto: bpdisseny