Papirs

Papirs, les flors del Faraó. IEMED / Institut Europeu de la Mediterrània. Instal·lació a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Diferents peces provinents de tres grans col·leccions privades d’art egipci, mostren un recorregut històric i geogràfic per la riba del Nil.
    /// Instalación en el Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona. Diferentes piezas provinientes de tres grandes coleciones privadas de arte egicio, muestran un recorrido histórico y geográfico por la ribera del Nilo

disseny gràfic / diseño gráfico: anna jordà
projecte expositiu / proyecto expositivo: bpdisseny