Fotònica

Fotònica. El poder de la llum. ICFO. / Institut de Ciències Fotòniques Acció dins de l’Any Internacional de la Llum_2015 a l’aparador del Palau Robert. Unes il·lustracions de principis del sXX fan referència a un futur imaginat… i unes imatges fotográfiques que mostren els descobriments científics actuals, fan evident que la majoria de pronòstics s’han acomplert. Una trama de fils de llum, simulant làsers, juguen amb el volum de l’espai unint passat i futur.
    /// Acción dentro del Año Internacional de la Luz_2015 en el Escaparate del Palau Robert. Unas ilustraciones de principio del S.XX hacen referencia al futuro imaginado… y unas imágenes fotográficas que muestran los descubrimientos científicos actuales evidencian que la mayoría de los pronósticos se han cumplido. Una trama de hilos de luz, simulando un láser, juegan con el volumen del espacio uniendo pasado y futuro

disseny gràfic / diseño gráfico: anna jordà
projecte expositiu / proyecto expositivo: bpdisseny