Exclòs de préstec

Exclòs de prèstec

UPF Ciutadella. Amb motiu del seu 25è aniversari, la UPF mostra el fons desconegut de la seva Biblioteca. Llibres incunables, rareses orientals… llibres que pel seu valor històric i documental estan exclosos de prèstec. La gràfica de l’exposició i els elements volumètrics s’inspiren en els tipus mòbils inventats per Gutenberg i la fotocomposició de tipus i contra-tipus d’una impremta antiga
    /// UPF Ciutadella. Con motivo de su 25 aniversario, la UPF muestra el fondo desconocido de su Biblioteca. Libros incunables, rarezas orientales… libros que por su valor histórico y documental están excluídos de préstamo. La gráfica de la exposición y los elementos volumétricos se inspiran en los tipos móviles inventados por Gutenberg y la fotocomposición de tipo y contratipo de una imprenta antigua

disseny gràfic / diseño gráfico: anna jordà
projecte expositiu / diseño expositivo: bpdisseny