Alfonso X

Yo el Rey Alfonso X El Sabio. Torre Alfonsina del Castillo de Lorca.
Exposició conmemorativa del 750è aniversari de la presència del rey Alfonso X a Lorca. Destaca la passió del Rei Savi per la història, la ciència i en especial per l’astronomia.
    /// Exposición conmemorativa del 750 aniversario de la presencia del rey Alfonso X en Lorca. Destaca la pasión del Rey Sabio por la la historia, la ciencia y en especial por la astronomía.